Δασικές πυρκαγιές – Κάποιες βασικές συμβουλές

Τα δάση αποτελούν πηγή οξυγόνου και προωθούν τη συνέχεια του οικοσυστήματος, επομένως η διαφύλαξη και η προστασία τους είναι εξαιρετικής σημασίας, ειδικά σε μια χωρά όπως η Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη έκταση των δασών της.

Ωστόσο κάθε καλοκαίρι όπου σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, δυνατοί άνεμοι και η περίοδος της ξηρασίας είναι αρκετά παρατεταμένη, το μεγαλύτερο κομμάτι της χωράς πλήττεται από δασικές πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους τομείς, περιβάλλον, άνθρωπο και οικονομία. Σπίτια καταστρέφονται, διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος και τίθενται σε κίνδυνο ζώα και γενικότερα στο μεγαλύτερο μέρος τους η χλωρίδα και η πανίδα.

Αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά την ώρα που βρίσκεστε στην ύπαιθρο…

 • Καλέστε αμέσως την πυροσβεστική.
 • Προσδιορίστε ακριβώς το σημείο που βρίσκεστε.
 • Την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
 • Το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει το σπίτι σας…

 • Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
 • Χρησιμοποιείστε τους πυροσβεστήρες που υπάρχουν στο σπίτι σας, καθώς και οποιαδήποτε πηγή νερού υπάρχει κοντά και περιβρέξτε τα σπίτια σας περιμετρικά ώστε το έδαφος να είναι υγρό και η φωτιά να μην μπορεί να φτάσει στο σπίτι σας.
 • Συγκεντρωθείτε όλοι σε ένα δωμάτιο και κλείστε τις πόρτες αναμεσά στα δωμάτια για να καθυστερήσετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
 • Κλείστε παροχές εύφλεκτων υλικών όπως φυσικό αέριο και απομακρύνετε καύσιμα που ενδεχομένως να υπάρχουν κοντά στο σπίτι.
 • Μην εγκαταλείπετε το σπίτι σας και μην μπαίνετε στο αυτοκίνητο.
 • Εξασφαλίστε ότι θα έχετε άμεση πρόσβαση στη στέγη του σπιτιού, τοποθετώντας τη σκάλα στην αντίθετη πλευρά από εκείνη της πυρκαγιάς.
 • Μόλις περάσει η πυρκαγιά τότε μπορείτε να βγείτε από το σπίτι σας.